This content has been archived. It may no longer be relevant

Først publisert i Arbeidsmanden
Det er med håp om bedre tider og trua på en normal hverdag jeg går inn i 2021. Noe av det jeg gleder meg mest til er å fysisk kunne besøke arbeidsplasser og møte medlemmer og tillitsvalgte igjen.

Det har til tider vært utfordrende å drive organisasjonen under covid19-pandemien. Vi må nok belage oss på varierende aktivitet i tiden fremover, og kanskje noen avlyste samlinger, men nyheten om vaksine gir framtidstro. Vaksinen er et viktig skritt på veien til den hverdag vi alle lengter så mye etter.

Til våren planlegger jeg å besøke alle forbundets avdelingsstyrer som en del av valgkampen mot stortingsvalget.

Til våren planlegger jeg å besøke alle forbundets avdelingsstyrer som en del av valgkampen mot stortingsvalget. Viktigheten av å ha en regjering som ivaretar arbeidsfolks interesser er større enn på lenge. Under korona-pandemien har hundretusenvis blitt permittert, helsevesenet er under sterkt press og den økonomiske situasjonen er vanskelig for mange. Pandemien har rammet befolkningen skjevt og mange har fått store utfordringer i sine liv. De med lavest lønn og usikker jobb er rammet hardest.

I løpet av sine 7,5 år har Høyre-regjeringen gjennomført en lang rekke usosiale kutt som rammer vanlige arbeidstakere, permitterte eller arbeidsledige. Samtidig har de rikeste fått milliarder i skattekutt.
Før jul arrangerte vi et åpent nettmøte med Jonas Gahr Støre for våre medlemmer. Mange benyttet sjansen og stilte spørsmål rundt Arbeiderpartiets politikk på ulike områder og kom med gode innspill. Svarene fra Støre gjør meg overbevist om at han kan lede landet gjennom kriser og at Arbeiderpartiets politikk setter arbeidsfolks interesser fremst. Det er på høy tid med et skifte.

Svarene fra Støre gjør meg overbevist om at han kan lede landet gjennom kriser og at Arbeiderpartiets politikk setter arbeidsfolks interesser fremst.

I skrivende stund er lønnsoppgjørene for nesten alle våre bransjer i mål. Det var et vanskelig oppgjør, men noen av høydepunktene var at vi fikk gjennomslag for betalt reisetid mellom oppdrag for renholdere og pensjon fra første krone for maskinførere. Det er også gledelig at vi slapp tvungen lønnsnemnd til tross for en historisk lang streik i vekterbransjen, og også lyktes beholde prinsippet om fastlønn.

I romjula ble Norge rammet av en naturkatastrofe. Skredet på Ask i Gjerdrum berørte mange og min dypeste medfølelse går til dem som har mistet noen de er glad i. Skredet var også en påminnelse om hvor viktig det frivillige arbeidet er i Norge. Jeg har stor respekt for den innsatsen som ble gjort av alle som var involvert i arbeidet med skredulykken. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens solidaritetsorganisasjon og en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Mange lokallag har mistet store deler av inntekten sin som følge av avlyste arrangementer, der lagene tidligere hadde førstehjelpstjenester. Norsk Arbeidsmandsforbund har derfor bevilget 50.000 kroner til Norsk Folkehjelps førstehjelp og redningstjeneste.

Norsk Arbeidsmandsforbund har derfor bevilget 50.000 kroner til Norsk Folkehjelps førstehjelp og redningstjeneste.

Det drøyde ikke mange dager inn i det nye året før vi ble nådd av den nærmest ufattelige nyheten at Capitol hadde blitt stormet og det amerikanske demokratiet angrepet. En sint og bevæpnet høyreekstrem mobb, oppildnet av president Donald Trump, tok for en stund over den amerikanske parlamentsbygningen i Washington. Trump har over lang tid kommet med utsagn om valgfusk og covid-19 som bygger opp under konspirasjonsteorier, og angrepet på Capitol var et tydelig eksempel på hvordan høyreekstreme ytringer fører til vold. De demokratiske utfordringene i USA er større enn Trump og det som skjer i vårt samfunn må vi ta på alvor. USA er et land som preges av ekstremt store forskjeller mellom folk, en svak velferdsstat og lav tillit. Det å ha en lønn man ikke kan leve av eller ikke få hjelp fra helsevesen når man er syk, skaper frustrerte mennesker. De fleste av oss trenger tross alt hjelp av fellesskapet på et eller annet tidspunkt i livet.

Det høyreekstreme angrepet i USA viser oss hva store forskjeller kan lede til, hvor skjørt demokratiet kan være, og at vi må slå hardt ned på høyreekstreme ytringer som oppfordrer til vold. Det minner oss på demokrati ikke er noe vi kan ta for gitt, også her i Norge. 

Anita Johansen,
Forbundsleder