Foto: Sissel M. Rasmussen 

Den nye regjeringen vil ha en positiv holdning til mineralutvinning, men den er mot sjødeponi for gruveavfall fram til 2021. – Selvmotsigende, mener nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen.

Den nye regjeringsplattformen, kalt Jeløya-plattformen, ble ikke helt som Anita Johansen i Arbeidsmandsforbundet hadde håpet på.

– Den forrige regjeringen med Høyre og FrP var tydelige på at mineralnæringen var en framtidsrettet næring som det skulle satses på. Den nye regjeringen med Høyre, FrP og Venstre sier den vil ha en positiv holdning til mineralutvinning. Men den sier samtidig at det ikke skal gis nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall i denne regjeringsperioden. Jeg synes ikke det er en positiv holdning, sier nestlederen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Nestlederen mener at regjeringen skjærer all gruvedrift over en kam.

– At man ikke skal ha en utredning og vurdering av hvilke deponiløsninger som er mest hensiktsmessig, er trasig. Det er ikke sånn at landdeponi alltid er den beste løsningen. Noen ganger kan det være en verre løsning enn sjødeponi. Her vil regjeringen skjære alle over en kam, sier hun.

Les hele saken på Arbeidsmandens nettside.