Fra høyre: Espen Midtfjeld, Elin Oline Johnsen, Nina Pedersen, Turid Tysnes, Ellen Marie Store Olsen og Torlaug Holan

Den 24. august dannet Statens Vegvesen i Larvik klubb for de organiserte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Stiftelsen skjedde i Larvik, der de tillitsvalgte var samlet i forbindelse med kurs. Vi ønsker dem all lykke til i kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidsfolk. 

Klubbstyret består av

Leder: Olaf Rein-Bohlin
Nestleder: Espen Midtfjeld
Sekretær: Turid Tysnes 
Styremedlem:  Ellen Marie Store Olsen (region Nord) Vara: Sigmund Steinnes
Styremedlem: Nina Pedersen (region Midt) Vara: Harald Ekremsæter
Styremedlem: Elin Oline Johnsen (region Midt)
Styremedlem: Torlaug Holan (Vegdirektoratet)  Vara: Kjetil Rotvold
Styremedlem: Elin Fykerud Johannessen (region Øst) Vara: Caroline Karlberg Hauge