• Invitasjon til seminar torsdag 29. november 2012 i Trondheim
    Tema: Mer arbeidsmiljø- og arbeidslivsstoff i media?


Seminaret holdes fra kl. 12.00 til kl. 16.30 i Folkets Hus / Nova kurs og konferanse, 4. etasje (Inngang Nova kinosenter – Lilletorget).
Arrangementet er gratis.
Det blir en enkel servering underveis i programmet.
 
Vi ber om at det meldes tilbake om deltakelse til post@loitrondheim.no innen mandag 26. november 2012.
 
Etter programmet er ferdig blir det en påfølgende sosial samling i Olavs Pub i Folkets hus med middag for de som ønsker det.
 

PROGRAM
 
Kl. 12.00 Velkommen ved Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim
 
Kl. 12.05 Innledninger
Tema:            Må det journalister til for å løfte arbeidsmiljø- og arbeidslivsspørsmål opp på den samfunnspolitiske dagsorden?
     Erfaringer med kontakter med fagforeninger / tillitsvalgte om hvorfor fagbevegelsen evt. ikke gjør dette sjøl?
     Mediahåndtering – utfordringer for fagforeningene / klubbene / tillitsvalgte.
Innledere:
     Kjerstin Rabås, journalist Adresseavisen
     Albert Collett, redaktør Arbeideravisa.no
Lengde på innledninger inntil 1/2 time.
 
Kl. 13.05 Spørsmål og kommentarer
Kl. 13.15 Pause med enkel servering
 
Kl. 13.35 Innledning
Tema:            Fagbevegelsen og synliggjøring av arbeidsmiljø- og arbeidslivsspørsmål.
     Konkrete eksempler på saker hvor fagforeninger har løftet arbeidsmiljø- og arbeidslivsspørsmål opp på den samfunnspolitiske dagsorden.
     Hva kan virke inn på hvorfor fagforeningen ikke løfter eller ikke får løftet arbeidsmiljøspørsmål opp på den samfunnspolitiske dagsorden?
Innleder:
     John-Peder Denstad, sekretær LO i Trondheim
Lengde på innledning inntil 1/2 time.
 
Kl. 14.05 Spørsmål og kommentarer
Kl. 14.15 Pause
 
Kl. 14.25 Innledninger
 
Tema:            Erfaringer fra bussbransjen og betydningen av media for å oppnå løsninger som ivaretar arbeidsfolks interesser i arbeidsmiljø- og arbeidslivsspørsmål.
     Spiller media på lag? Konkrete positive og negative erfaringer med medias rolle.
     Hva kreves av forberedelser og oppfølging for at media skal kunne være en medspiller i det faglige arbeidet som tillitsvalgt?
Innleder:
     Ole Roger Berg, leder av Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening / hovedtillitsvalgt Nettbuss Trøndelag
Lengde på innledning inntil 20 min.
 
Tema:            Erfaringer fra hotell- kafé og retaurantbransjen og betydningen av media for å oppnå løsninger som ivaretar arbeidsfolks interesser i arbeidsmiljø- og arbeidslivsspørsmål.
     Spiller media på lag? Konkrete positive og negative erfaringer med medias rolle.
     Hva kreves av forberedelser og oppfølging for at media skal kunne være en medspiller i det faglige arbeidet som tillitsvalgt?
Innleder:
     Synøve Bergan, ansatt i Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv
Lengde på innledning inntil 20 min.
 
Kl. 15.05 Spørsmål og kommentarer
Kl. 15.15 Pause
 
Kl. 15.25 Innledning
 
Tema:            Juridiske vurderinger av muligheter og begrensninger for å løfte arbeidsmiljø- og arbeidslivsspørsmål opp på den samfunnspolitiske dagsorden gjennom media.
     Gjennomgang av blant annet Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten og rettspraksis knytta til dette. 
Innleder:
     Karl Inge Rotmo, LO advokat LOs juridiske regionkontor Midt-Norge 
Lengde på innledning inntil 1/2 time.
 
Kl. 15.55 Spørsmål og kommentarer
Kl. 16.05 Debatt
Kl. 16.30 Avslutning
 
Arrangør: LO i Trondheim.
P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no