Fra venstre: Ordstyrer Martine Aurdal, Truls Gulowsen leder Naturvernsforbundet, Are Tomasgard LO-ledelsen, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst kommune og Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen.

Norsk Arbeidsmandsforbund inviterte til flere spennende debatter og interessante arrangementer i Bankgården under Arendalsuka. 

Klimakritiske mineraler 

I en velbesøkt bakgård i Arendal var Norsk Arbeidsmandsforbund med å sette fokus på mineralnæringen i Norge. Hvordan skal vi få mineraler nok til det grønne skiftet, og hvordan det skal gjøres med hensyn til folk, klima, natur, og miljø?

Arrangementet ble åpnet av Klima- og miljøminister Barth Eide som holdt en innledning om dilemmaer i oppfølgingen av natur- og klimapolitikk og rettferdig omstilling.

Are Tomasgard fra LOs ledelse og leder av Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, diskuterte mineralutvinning i Norge. Tomasgard tok opp de sikkerhetspolitiske aspektene ved å gjøre seg avhengig av import av kritiske mineraler og Gulowsen la vekt ved regjeringens nye mineralstrategi, som skal bidra til å gjøre norsk mineralnæring til verdens mest bærekraftige mineralnæring. 

I tillegg var Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, og Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst kommune og leder for partnerskapet Lofoten de Grønne Øyene, invitert til å snakke om deres arbeid for natur- og arealpolitikk og grønn omstilling i deres kommuner.

Urettferdig pensjon

Under Arendalsuka satte vi AFP på dagsorden ved å lansere rapporten “Privat AFP – ikke for alle”, etterfulgt av en paneldebatt med Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder NNN, Christopher Beckham, forbundsleder HK Norge og Brede Edvardsen, forbundsleder NAF.

LO-kongressen vedtok at spørsmålet om AFP må avklares i denne stortingsperioden. AFP må derfor bli tema for neste års lønnsoppgjør. Rapporten fra Actecan viser at selv om AFP er viktig for en viss gruppe arbeidstakere, så er den urettferdig. Få ansatte i service- og handelsnæringen får i dag AFP. Det er de gruppene som har dårligst pensjon ellers som også taper AFP. 

-Våre tall viser at innen renhold i privat sektor er det under 30 prosent av de som jobber i en AFP-bedrift som faktisk tar ut AFP. Det innebærer at nærmere 7o prosent av de som  kunne tatt ut AFP faller ut av ordningen, sa forbundsleder Brede Edvardsen. 

Les hele rapporten her 
Se opptak her 

Det store helsetyveriet

På onsdag satte vi søkelyset på det store helsetyveriet. Hvis du ramler ut av arbeidslivet fordi jobben din har ødelagt helsen din – er du da utsatt for et helsetyveri?

I en rekke lavtlønnsyrker er det mange som ikke klarer å stå i jobb frem til pensjonsalder fordi kroppen er utslitt. I privat sektor gjelder dette bl.a. renholdere, ansatte i mat- og drikkeindustrien og prosessindustri.

Forbundsleder Brede Edvardsen fortalte rystende historier fra våre medlemmer fra scenen. Edvardsen fortalte blant annet om en renholder: 

– Hun fortalte meg at under hennes 30 år som yrkesvirksom renholder kunne hun bare huske tre kolleger som har oppnådd pensjonsalder på 67 år.

Se opptak her