Partene i vekterkonflikten har i møte med Riksmeklingsmannen i dag blitt enige om frivillig gjenopptakelse av meklingen lørdag 19. juni. Meklingen vil foregå hos Riksmeklingsmannen og starter klokka 1000.