This content has been archived. It may no longer be relevant

TitanRegjeringen ved Næringsdepartementet lanserte i dag en egen mineralstrategi. Norsk Arbeidsmandsforbund har jobbet lenge for å få regjeringen til å satse på næringa. Forbundssekretær for bergindustrien Thorbjørn Jungård er glad for at den nå er kommet på bordet.

 

— Norsk Arbeidsmandsforbund er arbeidstakerorganisasjonen for mineralnæringa i Norge. Vi har kommet med innspill i prosessen og er fornøyd med at forbundet har blitt lyttet til i denne saken, sier Jungård.

— Denne stratergien er viktig for mineralutvinning og sysselsetting i denne næringa i flere genereasjoner framover – og Norge trenger alternativer. Bergindustrien omsetter i dag for over 12 milliarder kroner og Norges geologiske undersøkelse har anslått at det ligger verdier for mellom 2 500 og 3 000 mrd. kr i norske fjell. Næringa vil derfor være viktig både for distriktsutvikling og sysselsetting i årene som kommer.

— Jeg er også glad for at regjeringen satser på utdanning av fagarbeidere med spesialisering i fjell og bergverksfag gjennom landslinjer. Også satsing på anleggsmaskinførere og vei og anleggsarbeidere er omtalt i mineralstrategien sier Jungård. Han undertreker også tilfredshet med at regjeringen legger opp til en videreføring av dagens regime når det gjelder deponering i sjø og at direktoratet for mineralforvaltning skal få større betydning i utvinningssaker.

— Nå er det viktig at strategien følges opp av næringen selv og av regjeringen. Vi ser frem til det videre arbeidet med på å sette strategien ut i praksis og at det potensialet som ligger i dagens og framtidens mineralnæring nå er blitt synliggjort på en tilfredstillende måte, sier Jungård til slutt.

Regjeringens pressemelding om mineralstrategien.

Mineralstrategien.