Vår nestleder Helge Haukeland er i Klassekampen i dag og kommenterer at Nye veier vil tillate anbud på engelsk. Haukeland tror at grunnen til at norske entreprenører har stukket av med veikontraktene blant annet skyldes at de er bedre på å følge opp reglene i arbeidslivet. 

– Vi bør holde oss til det norske språket. En del av de utenlandske entreprenørene har tatt litt for lett på gjeldende lov- og avtaleverk.