12. – 14. februar arrangerte AOF fylkeskonferanse for Møre og Romsdal i Geiranger.

Fylkeskonferansen er i utgangspnktet en ungdomssamling for ungdommer fra fylket, men denne har vokst og blitt til en nasjonal konferanse der ungdommer fra hele landet samler seg. 100 ungdommer deltok fra forskjellige forbund, ni av dem fra Arbeidsmandsforbundet.

Ungdomskonferansen tok i år for seg blant annet luksusfellen, den spanske borgerkrigen, menneskebibliotek, forbundssamlinger og diverse verksteder.

På bildet:
Brynjar Hatlegjerdet (bak fra venstre), Kenneth Skrede, Stian Solevåg, Einar Danielsen, Marius Rognmo, Ruben Sperre, Andrea Molaug, Espen Magnussen (foran fra venstre) og Ulf-Terje Eliassen.