Uttalelse fra Landstyret 8. juni 2011: Landsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vedtok i ettermiddag å gi full støtte til Norsk Transportarbeiderforbund og Monica Okpes kamp for faglige rettigheter.  

Monica Okpe er en av de mest aktive tillitsvalgte i Norsk Transportarbeiderforbund og var blant annet sentral under spedisjonstreiken i 2010.

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer også at flere tillitsvalgte har blitt uberettiget avskjediget av DHL i den senere tid. Landstyret støtter derfor den Internasjonale Transportarbeider- føderasjonens, ITF og UNIs kampanje for sikring av faglige rettigheter i DHL.

Norsk Arbeidsmandsforbund tar sterk avstand fra DHLs angrep og knebling av tillitsvalgte og faglige rettigheter. Dette selskapets praksis kan ikke aksepteres, hverken i Norge eller noe annet sted.

Landstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund gir sin fulle støtte til Monica Okpes kamp for å få tilbake jobben i DHL Supply Chain.