LO-leder KartellI dag falt dommen mange har ventet på. NHO tapte saken mot LO/Fellesforbundet og Staten ved Tariff-nemnda på alle punkter. Høysterett har slått fast at allmenngjøring  av reise, kost og losji, utenbystillegget og arbeidstid er lovlig.

— NHOs angrep på allmenngjøringsordningen er slått tilbake. Dette er et stort skritt framover i kampen mot sosial dumping, sier LO-leder Roar Flåthen.

— Denne kjennelsen vil også være viktig for allemenngjøringen av renhold. Samtidig betyr dette at vi kan se på andre virkemidler for å stoppe sosial dumping innenfor anlegg, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen.

—Vi er svært tilfreds med at Høyesterett med denne dommen har slått fast at allmenngjøring fortsatt kan benyttes som et effektivt virkemiddel mot sosial dumping, sier LO-lederen. Han viser til at retten har gitt LO og Staten ved Tariffnemnda fullt gjennomslag, og uttrykker tilfredshet over at den rødgrønne regjeringen har stått fast på viktige prinsipper i allmenngjøringsordningen.

 — Alle  viktige bestemmelser i tariffavtalene vil nå bli gjeldene lov i de allmenngjorte områdene, sier Flåthen, og nevner i tillegg til tariffavtalens minstelønnssatser også arbeidstids- og overtidsbestemmelser, godtgjøring for reise, kost og losji og utenbystillegget.