Søknader om innarbeidingsordninger som må behandles før sommeren må være mottatt hos oss senest fredag 23.06.2017. Innkomne søknader etter nevnte dato vil ikke ble behandlet før etter ferien. Dette på bakgrunn av ferieavvikling og saksbehandlingstid.

Påse at riktig arbeids- og rotasjonsplanskjema benyttes og husk navneliste og lokal protokoll.
Søknader pr. e-post sendes: norsk@arbmand.no