Søknader om innarbeidingsordning som må behandles før påske må være mottatt hos oss senest mandag 27. mars 2017

Søknader som mottas etter overnevnte dato, blir behandlet etter påske. Dette på bakgrunn av ferieavvikling og saksbehandlingstid.
Vennligst benytt standard arbeids- og rotasjonsplanskjema og husk navneliste og lokal protokoll. Søknader som sendes pr. e-post må sendes til: norsk@arbmand.no