Søknader om innarbeidingsordning, som må behandles før jul/nyttår må være mottatt hos oss senest 01.12.2016. 

Søknader mottatt etter ovennevnte dato, vil ikke bli behandlet før etter 02.01.2017. Dette på bakgrunn av ferieavvikling og saksbehandlingstid. Vennligst benytt standard arbeids- og rotasjonsplanskjema og husk navneliste og lokal protokoll!

Søknader som sendes pr. e-post må sendes til: norsk@arbmand.no.