Siste frist for innsending av innarbeidsordninger som ønskes behandlet før årets slutt er fredag 18. desember 2020.

Søknader som blir sendt inn etter det, vil ikke bli behandlet før over nyttår.

Søknadene sendes til norsk@arbmand.no med kopi til liv.sletten@arbmand.no