Rapporten om frafallet i den videregående skole, «Gull av gråstein», ser en at det er viktig å sette fokus på hva en kan gjøre for at elever fullfører opplæringen.

Det er en klar parallell mellom uføretrygdede, jobbmangel og helseproblemer i forhold til utdannelse. I dag er frafallet en tredel av hvert årskull, og for 2025 viser beregninger at bare 3,5 prosent av arbeidslivet vil være tilgjengelig for ufaglærte.

Et problem som belyses er bedriftenes interesse ved å ta inn lærlinger. Det kan i dag være litt forskjellig ut fra hvilken bedrift det er snakk om. Rapporten legger blant annet frem forslag om å innføre en lærlingavgift der de bedrifter som oppfyller kvoten med lærlinger, slipper avgiften og i tillegg får lærlingtilskudd. Det kan gjøre at bedriftene får mer motivasjon til å ta inn lærlinger.