Arbeidet med å komme fram til en avtale om stiftelsen av Forbundsalliansen fortsetter de neste to dagene i de respektive forhandlingsdelegasjonene.

I Arbeidsmanden kan du lese mer om hva forbundsleder Erna Hagensen sier om prosessen.