Lise MyrvoldTariffnemnda har vedtatt en fortsatt allmenngjøring av normallønnssatsen i overenskomsten for renhold. Dermed skal alle renholdere i private renholdsbedrifter minst ha 161 kroner og 17 øre i timen fra 1. mai.

21. juni i 2011 vedtok Tariffnemda en allmenngjort timelønn tilsvarende timelønnsnivået for 0 – 2 års ansiennitet i renholdsoverenskomsten. Nå har allmenngjøringen vært oppe til ny vurdering i nemnda, og den vedtok å videreføre allmenngjøringen av denne satsen. Det betyr at alle renholdere over 18 år i private renholdsbedrifter, også uorganiserte og utenlandske arbeidstakere, minst skal ha kroner 161,17 i timen fra 1. mai.

– Vi er veldig glade for at nemnda har vedtatt å videreføre allmenngjøring av normallønnssatsene, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Lise Myrvold.

Vedtaket fra tariffnemnda i sin helhet kan du lese her.

Les mer i Arbeidsmanden