Foto: Torkjell Trædal/Magasinet for fagorganiserte

Foto: Torkjell Trædal/Magasinet for fagorganiserte

Arbeidstilsynet i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, BNL og MEF lanserte fredag 28. mars en egen språk- og kommunikasjons veileder for bygg- og anleggsbransjen. Fellesforbundets Steinar Krogstad sammen med forbundsleder Erna Hagensen er godt fornøyd med ferdig utgave.

«Forstår du hva jeg sier?» heter Arbeidstilsynets veileder som ble presentert på fredag. Brosjyren viser de viktigste kravene til språk og kommunikasjon, og viser hvor kravene finnes i regelverket. Brosjyren er tydelig på hvem som har ansvaret, for å unngå at språkutfordringer skal gi økt risiko på bygge- eller anleggsplassen.

Les også Frifagbevegelses lengre artikkel om lanseringen.

Brosjyren kan lastes ned fra Arbeidstilsynets sider.