DumperNorsk Arbeidsmandsforbund kom i dag til enighet i forhandlingene med Maskinentreprenøres forbund om mellomoppgjøret.

Resultatet av forhandlingene ble et genrellt tillegg på kr. 1,- pr time til alle som omfattes av overenskomsten. Minstelønnsatsen § 2.1. b, økes med kr. 1,- pr. time. Ny minstelønnsats er kr 164 pr. time. Det gis et ansiennitetstillegg på 50 øre fra og med 5 års dokumentert praksis i bransjen.

— Tatt i betraktning av det forholdsvis moderate oppgjøret mellom LO og NHO, samt at minstelønna ble økt med 5 kroner fra 1. januar 2013, er vi fornøyd med resultatet av årets oppgjør med 1 krone i generellt tillegg, sier forbundsekretær Thorbjørn Jungård.

Protokollen finner du under tariffavtaler og lover eller her.