annleggsarbeidere på jobb kompI dag går starten for en hel rekke forhandlinger for Norsk Arbeidsmandsforbund. Først ute er Private Anlegg som startet i dag.  Service- og vedlikehold i morgen.

Les mer i Arbeidsmanden.