Det ble like før midnatt brudd i forhandlingene på overenskomsten for parkeringsselskaper mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service.

Tilbudet fra arbeidsgiversiden er alt for dårlig og vi er skuffet over at man ikke var villig til å gi et lønnstilbud på linje med frontfagene. På denne bakgrunn var det samlet sett ingen vei utenom brudd i forhandlingene, sier forhandlingsleder Trond Karlsen.

Oppgjøret går nå videre til mekling.

Les mer i Arbeidsmanden