Regjeringen mottok i dag forslagene fra den faglige ekspertgruppen som har vurdert tiltak som kan redusere sykefraværet.

Gruppen foreslår at tiltak for aktivisering, nærvær og gradering av sykefravær bør være en hovedstrategi framover. Gradert sykmelding skal være hovedregelen ved sykefravær, og sykmeldte skal følges opp tettere og tidligere.

– Det skal fortsatt være full lønn under sykdom og arbeidsgivers samlede kostnader skal ikke økes. Samtidig er det bred enighet om behovet for å redusere sykefraværet. Fraværet er for høyt og veksten det siste året er bekymringsfull. Ekspertgruppens forslag gir mange viktige innspill til våre felles drøftinger med partene i arbeidslivet om en ny IA-avtale, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Vi har en god og konstruktiv dialog med partene i arbeidslivet. Jeg har derfor tro på at vi skal bli enige om veien videre innen fristen vi har satt for oss selv 1. mars, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

LO vil vurdere forslagene

Ekspertgruppens har kommet med mange interessante og konstruktive forslag til tiltak for å redusere sykefraværet. Forslagene vil gi ny energi til forhandlingene om en ny IA- avtale.

LO skal nå vurdere forslagene i forhold til hvordan de vil påvirke den enkelte arbeidstaker.

Dette sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar til rapporten fra den faglige ekspertgruppen som ble lagt fram i dag. Flåthen har merket seg at ekspertgruppen bekrefter det som er LOs utgangspunkt, nemlig at det er mulig å få ned sykefraværet uten å straffe de som blir syke med kutt i sykelønna.

Fokus på arbeidsplassene

– Av de mange tiltakene, har vi særlig merket oss forslaget om raskere og tettere oppfølging av sykmeldte, samt behovet for økt kompetanse både blant arbeidsgivere, arbeidstakere og leger. Dette er forslag vi har spilt inn i forhandlingene fra LOs side, og som vi legger stor vekt på.

– Økt bruk at gradert sykmelding forutsette at arbeidsgiver følger opp med tilrettelegging på arbeidsplassen, sier Flåthen, som ønsker enda sterkere fokus på det viktige arbeidet som foregår på den enkelte arbeidsplass.

Les Ekspertgruppas rapport på Regjeringen.no