Kampanje - bergverkPå forbundstyremøte 3. desember fattet forbundstyret følgende uttalelse om den dramatiske situasjonen på Svalbard.

Fortsatt drift i Store Norske!

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund ser at dagens og fremtidige kullpriser ikke ut til å spille på lag med Svalbard-samfunnet. Innen 31. mars vil minst hundre ansatte ved Store Norske Spitsbergen Kullkompani måtte ta flyet tilbake til fastlandet. SNGS har i dag 320 ansatte og ett like stort antall personer sysselsatt som en følge av avledende næring. Også ansatte i tilstøtende bedrifter får i disse dager den tunge beskjeden om at de må finne seg noe annet å gjøre. Med seg om bord har noen familie. I alt kan det dreie seg om ett betydelig antall barn og voksne som må vinke farvel til livet i nord.

Den dramatiske krisen som har rammet kulldriften setter fart på debatten om hva Norge vil med Svalbard. I nesten hundre år har det mest dreid seg om gruvedrift og kull. Debatten om Norge som miljønasjon og samtidig eier av kullgruve har etter hvert som bevisstheten om ett felles miljø i verden gjort at fremtiden har syntes veldig mørk for kulltilhengerne. Samtidig er det store lyspunkter, det at vi har hatt drift i Store Norske har gjort at det har vært drevet forskning på CO 2 fangst og forskninga viser at det er mulig og få til kullkraftverk med Co2 fritt miljø. Kull vil i generasjoner fremover være en av de viktigeste energileverandørene i store deler i verden og kan kullkraftverk med hjelp av Norsk teknologi gjøres Co 2 fritt så er det alene en grunn til og forsvare fortsatt drift. Kull fra Lunckefjell har spesielle kvaliteter som gjennom et pågående forskningsprosjekt kan vise seg å generere høyere salgsverdi i andre industrisegmenter enn der selskapet leverer i dag.

Videre er det av stor viktighet at man ser på de andre mulighetene som ligger i å ha et sterkt industriselskap med stor erfaring og kompetanse på å operere, drive, vedlikeholde avansert utstyr og infrastruktur i arktiske strøk. Investeringen i høyteknologisk utstyr for Lunckefjell er en gylden mulighet som i tillegg til drift, kan benyttes i opplæring av fremtidens «Mineral Ingeniør», ref forrige regjerings Mineralstrategi. SNSG lar i dag forskermiljøet på Svalbard disponere anlegget i Svea. Dette ønsker de å videreutvikle, og et spennende samarbeidsprosjekt med SINTEF, Siva og Unis er under opprulling. Planene er å bygge opp test og sjø laboratorium m.m, samt et opplærings senter for forskere og øvrige som skal oppholde seg og jobbe i arktisk.

Det er altså mange grunner til at Norge bør opprettholde og helst styrke sitt nærvær i nordområdene. Det er strategisk i forhold til sikkerhets- og næringsinteresser i nordområdene. Det er snakk om klima, forskning og naturressurser. Men det er også viktig å opprettholde den positive utviklingen av Longyearbyen som et levekraftig og mangfoldig familiesamfunn. Der Store Norske, foruten som ett politisk instrument, fortsatt er den fremste industrielle motor for utvikling og stabilitet i arktisk.

Norsk Arbeidsmandsforbund jobber nå intenst for sine medlemmer i gruvene, men det er også en kamp for hele Svalbardsamfunnet. Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund mener at resten av fagbevegelsen må engasjere seg med LO i spissen. En bråstopp av kulldriften vil få dramatiske konsekvenser for alle som er bosatt på øygruppa. Regjeringen må derfor være sitt ansvar bevisst og sørge for fortsatt drift av Store Norske. Her dreier det seg om langt mer enn et ja eller nei til kull.