Forbundstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund har bevilget 200.000 kroner til gjenoppbygging av Utøya. Vedtaket følger opp LO sekretariatets bevilgning på 10 millioner kroner til Utøya og oppfordringen om at forbundene bidrar til fondet.

– Det er viktig at forbundet og fagbevegelsen samlet bidrar til at Utøya også i framtiden kan være en viktig møteplass for demokratibygging og fagligpolitisk aktivitet blant ungdom, sier forbundsleder Erna Hagensen.

Utøya ble gitt til AUF i gave fra Oslo Faglige Samorganisasjon i 1950. Utøya er samlingspunkt for AUFs årlige politiske sommerleir som samler rundt 800 ungdommer fra hele landet hvert år

22. juli ble ungdommene på AUFs sommerleir angrepet av en høyreekstrem terrorist. 69 mennesker ble drept i angrepet.