Uttalelse fra forbundstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 18. mars 2015.

Norsk Arbeidsmandsforbund vil ikke akseptere at søndagen blir en vanlig handledag og at ansatte skal miste en fridag. Vi vil derfor bekjempe regjeringens varslede forslag til Stortinget om frislipp av søndagsåpne butikker.

Liberalisering av søndagshandelen vil ifølge Fafo omfatte over 290 000 arbeidstakere i Norge. Også renholdere, vektere og andre serviceyrker vil omfattes. Fullt frislipp betyr ikke bare at matforretningene blir åpnet, men at alle butikker og kjøpesentre står fritt til å holde åpent. Det vil innebære en klar konkurransevridning til fordel for kjøpesenter og kjedebutikker på bekostning av mindre butikker. Tap av viktige arbeidsplasser, særlig i distriktene, vil bli konsekvensen.

Forbundsstyret fastholder at vi vil beholde søndagen som en annerledes dag, der fritidssysler og samvær med familie og barn står i sentrum. Vi ønsker ikke økt fokus på forbruk framfor familie, fritid og miljø.

Forslaget er varslet fra regjeringen, uten at det foreligger nødvendig kunnskap og faktabaserte analyser av konsekvensene. Regjeringen må nå kunne ta de tydelige signalene fra befolkningen som har kommet fram i spørreundersøkelser og i uttalelser. Skrinlegg forslaget – Dette er en løsning som ingen vil ha!