Forbundstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vedtok på møtet i dag å slutte opp om forhandlingsutvalgets innstilling vedrørende Forbundsalliansen. Innstilling fra forbundsstyret til landsstyret er at Norsk Arbeidsmandsforbund avslutter arbeidet med prosjekt Forbundsalliansen.