Kurstilbud til medlemmer og tillitsvalgte – Forbundsskolen

Tillitsvalgte og engasjerte medlemmer. Norsk Arbeidsmandsforbund dekker reise, opphold og stipend for tillitsvalgte og medlemmer.

Kursinnhold

 • Norsk Arbeidsmandsforbunds og LOs historie, oppbygning og virke
 • Forbundets vedtekter
 • LOs oppbygning, virke og historie
 • Tillitsvalgtrollen – organisasjonsbygging
 • Arbeidsmiljøloven m/forskrifter, Ferieloven, Folketrygdloven, Arbeidstvistloven, Hovedavtalene, oppbygning av lov/avtaleverk
 • Møteregler og oppbygning av klubbvirksomhet i forbundet
 • Forhandlinger
 • Besøk fra Arbeidstilsynet
 • Arbeidsgivers styringsrett, grensedragninger
 • Kort innføring i det organisatorsie, fysiske og psykososiale arbeidsmiljø
 • Faglig politisk samarbeid

29. mai – 2.juni 2017
Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli

Påmelding HER.

Påmeldingsfrist 31. mars 2017