I dag har forbundsleder Anita Johansen snakket forbundets sak på Stortinget. I en høring i Transport- og Kommunikasjonskomitèen gikk hun i rette med den avgåtte regjeringen for dårlig satsing på veinettet i forslaget til statsbudsjett for 2022.

-Dårlig vedlikeholdte veier innebærer økt fare for trafikksikkerheten og brukernes liv og helse. Med et etterslep på 60 mrd. for fylkesveiene alene blir dette små beløp, sa forbundslederen.

Johansen tok også til orde for øremerking av vedlikeholdsmidler til fylkene. Det er mange saker som slåss om midler i kjølvannet av en pandemi, og hvis ikke det øremerkes midler blir det nesten umulig for fylkene å sette inn den obligatoriske egenandelen på 50 %

Skredsikringstiltak må prioriteres høyere, og tiltakene må ha fokus på å sikre brukernes liv og helse på særlig utsatte strekninger. Den avgåtte regjeringen foreslår økt bevilgning til ras- og skredsikring gjennom NVE med 60 millioner fra 2021 til 2022, fra 600 til 660 millioner. Sett i sammenheng med kutt i tidligere budsjetter og faktiske behov så blir dette for liten satsing.

Hele innlegget kan du lese her: Innspill til statsbudsjettet for 2022 LO