Tariffpolitisk uttalelse vedtatt av representantskapet 22. februar 2022