Forbundsleder Anita Johansen på talerstolen på LOs representantskapsmøte 22.02

I år med hovedoppgjør er det tradisjon for at LOs representantskap vedtar årets oppgjørsform i februar, og 22.02.2022 samlet delegatene seg for årets møte. Det var på forhånd ventet oppslutning om et forbundsvist oppgjør, og slik ble det. Også Norsk Arbeidsmandsforbund stilte seg bak dette, selv om det på forbundets egen tariffkonferanse kom frem at et samordnet oppgjør var ønsket av flere. Grunnen til dette er AFP-ordningen, som partene etter det samordnete oppgjøret i 2018 ikke kom helt i havn med, og som berører mange av Arbeidsmandens medlemmer. Forbundsleder Anita Johansen inntok LOs talerstol og ga klar beskjed om at forbundet ikke på noen måte kommer til å slippe tak i AFP, og mener det må gjøres innenfor denne stortingsperioden.
-Nå har vi en regjering som jobber med oss og ikke mot oss, så nå må vi få tettet hullene for våre medlemmer, og mange andre i privat sektor sa Johansen på representantskapsmøtet.
Les mer om saken og LOs samlede krav her: 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/lo-krever-okt-kjopekraft-i-arets-lonnsoppgjor-6.158.854658.0848b05373?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=FF220222

Tariffpolitisk uttalelse vedtatt av representantskapet 22. februar 2022