Anita Johansen valgt til leder for LOs samferdselspolitiske utvalg. FOTO: WERNER JUVIK

Forbundsleder Anita Johansen ble denne uken valgt som leder av LOs samferdselspolitiske utvalg.

Utvalget er sammensatt av alle LO-forbund innenfor samferdselssektorene vei, bane, luft og sjø. Utvalget jobber aktivt opp mot politiske myndigheter i henhold til LOs og forbundenes politikk innenfor disse sektorene.