Fra venstre: forbundssekretær Arne Presterud, forbundsleder Anita Johansen, NGU-forsker Terje Bjerkgård og kommunikasjonssjef Trond E. Thorvaldsen.

Et 40-talls personer fra Norges mineralindustri, arbeidstakerorganisasjoner, investorer, advokatbransje, departement, ambassade og etater satte sterkt fokus på potensialet i norske mineralressurser under PDAC ( Prospectors & Developers Association of Canada) som er verdens største mineralkonferanse i Toronto. PDAC hadde i år 24000 deltakere.

Fra forbundet deltok forbundsleder Anita Johansen, forbundssekretær Arne Presterud og kommunikasjonssjef Trond E. Thorvaldsen. I tillegg var LO representert. Direktoratet for mineralforvaltning og NGU hadde også felles utstillerstand i messedelen. 

Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Bergindustri og LO arrangerte egen norsk tema-aften. Både norske selskaper og investorer hadde presentasjoner, etterfulgt av gode debatter ledet av forbundsleder Anita Johansen, om de utfordringer mineralnæringen i Norge og verden står ovenfor framover.

EU-strategi har stor betydning 

Under Nordic Mining Day, deltok de tre ambassadørene fra Finland, Sverige og Norge i en paneldebatt og behovet for en bærekraftig mineralnæring som del av det grønne skiftet og etterspørsel etter kritiske mineraler var sentralt i diskusjonene mellom de nordiske land.

I tillegg var tematikken rundt EUs og Norges kommende mineralstrategi viktige tema på konferansen. Norsk industri er sterkt avhengig av råvarer, og forsyningskriser som rammer EU vil også ramme Norge. Strategiene vil ha stor betydning for hvilen rolle Norge skal ha i europeisk mineralnæring og for norsk industriutvikling, arbeidsplasser og levende distrikter framover.