Vi anbefaler alle tillitsvalgte å ha tatt Forbundsskolen.

Dato: 16.-20. november 2015

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sola

Påmelding innen 16. oktober 2015 til kurs@arbmand.no

 

 

FORBUNDSSKOLEN