Norsk Arbeidsmandsforbund har mottatt en støtteerklæring fra ytterligere et forbund. Dørvaktene setter stor pris på all støtte de får for sin sak.

Tariffavtale stanset i døren
«Det er uholdbart at Youngstorvet Vertskap nekter dørvaktene tariffavtale. Youngstorvet Vertskap setter med dette kroken på døren for å være en del av det seriøse arbeidslivet», uttaler Jonny Simmenes, forbundsleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk (LO).

Simmenes forventer at seriøse arbeidsgiverorganisasjoner som NHO som organiserer vaktbransjen gjør felles sak med fagbevegelsen og Norsk Arbeidsmandsforbund ved å legge press på Youngstorget Vertskap i denne saken.  «Å måtte streike for å få tariffavtale burde vi vært ferdig med i Norge. Et organisert og ansvarlig arbeidsliv med kollektive arbeidsavtaler burde være en selvfølge i arbeidslivet», sier Simmenes

Konflikten handler ikke om lønn. Konflikten handler om dørvaktene skal ha en medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Konflikten handler om dem som jobber helg- og natt i døren skal være en del av den norske modellen. Konflikten handler kort og godt om ordnede arbeidsforhold.  Simmenes har kjennskap til bransjen da FLT representerer arbeidsledere i hotell- og restaurant. «Det er en selvfølge for oss at arbeidslederne skal ha tariffavtale. Hvorfor skulle dette stille seg annerledes for dørvaktene?» spør Simmenes