En firårig tolkningstvist mellom Fellesforbundet og Norsk Arbeidmandsforbund er nå avsluttet. Forbundet fikk med klart flertall i LO-sekretariatet organisasjons- og avtalerett for innleide renholdere på hotell.

Norsk Arbeidsmandsforbund har avtaleretten for renholdere ansatt i renholdsbedrifter. Det har frem til sekretariatets behandling vært uklart om dette også  skal innbefatte ansatte i renholdsbedrifter som utfører sine oppgaver ved hotell og overnattingsteder. Fellesforbundet tok saken opp med LO i 2008 med ønske om avklaring på hvilket overenskomstforhold som kan kreves gjort gjeldende, der hvor renhold av hotellrom settes bort til renholdsbedrifter.

LO-sekretariatet satte i dag punktum og et klart flertall av medlemmene støttet innstillingen om at Norsk Arbeidsmandsforbund har avtalerett for renholdere ansatt i renholdsbedrifter også når disse utøver sine oppgaver ved hotell og overnattingssteder.

Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at hun er glad for utfallet i LO- sekretariatet og at det var viktig å få stadfestet organisasjons- og avtaleretten for utsatt renhold på hotell og overnattingssteder.