Norsk Arbeidsmandsforbund – fyller 122 år i dag torsdag 13. april. Forbundet omtales som forbundenes mor fordi svært mange av LOs forbund har hatt sin oprinnelse i Norsk Arbeidsmandsforbund før de ble selvstendige forbund. 

13. april 1895 kom 12 vei- og jernbaneanleggsarbeidere sammen i Kristiania for å stifte et landsomfattende forbund. De representerte vel 200 organiserte arbeidere ved fire jernbanearbeiderforeninger langs Hamar-Selbanen, de tre veiarbeiderforeningene i Lyngdal, Mandal og Sigdal og ved veibroen på Tretten i Gudbrandsdalen som fra starten tok navnet Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund og som noen år senere endret navn til Norsk Arbeidsmandsforbund.

Her kan du lese mer om vår stolte historie.  

Forbundets medlemmer og tillitsvalgte gratuleres med dagen!