Foto: Ilja Hendel

Arbeids- og sosialkomitéen behandler nå ett forslag om forbud mot bemanningsbransjen innen bygg og anlegg. Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Steinar Rindhølen, ytret sterk bekymring over bemanningsbransjen under høringen på Stortinget torsdag 18.januar.

-Det store innslaget av bemanningsselskaper i norsk arbeidsliv de senere årene har medført stor usikkerhet for arbeidstakerne i disse selskapene. En usikkerhet om en får nye oppdrag, og om en har inntekt å leve av neste måned, sier Rindhølen.

Rindhølen gav flere eksempler på arbeidere som stått med lua i hånden. -Arbeidstakerne som var innleide til diverse samferdselprosjekt måtte stille på rekke hver morgen, der arbeidsleder pekte på den enkelte som skulle få reise på jobb den dagen. De som ikke ble plukket ut fikk gå tilbake rommet, og håpe på bedre lykke neste gang. De bodde fire mann på rommet og måtte betale en høy husleie, fortalte Rindhølen.

Frykt
Innleide fra bemanningsselskaper tør ikke si fra når de er usikre i utfordrende arbeidssituasjoner, når de har manglende fagkunnskaper eller når de blir utsatt for sosial dumping. Dette på grunn av frykt for å ikke få nye oppdrag. Mange bemanningsselskaper er også fiendtlig innstilt til fagforeninger.

-Arbeidstakere fra et bemanningsselskap som var innleid til et stort samferdselsprosjekt ble underbetalt og noen ville organisere seg. Arbeidstakerne fikk beskjed om at alle ville miste jobben om de organiserte seg og krevde høyere lønn. De som ville organisere seg fikk da bank av de andre arbeidstakerne, da de var redde for å miste jobben, sier Rindhølen.

En trygg jobb
For arbeidstakere i anleggsbransjen har begrepet «en trygg jobb» to betydninger. Det ene er å ha en jobb med forutsigbarhet i stilling og inntekt. Den andre betydningen er å komme hjem til familien like hel som når en reiste på jobb. Anleggsbransjen er den bransjen der det er flest alvorlige skader og dødsfall. Dagen anleggsarbeideren reiser hjem på fri etter en arbeidsperiode er som oftest en festdag, både for anleggsarbeideren og hans familie. Alt for ofte har en familie ventet forgjeves på at et familiemedlem ikke kom hjem.

-For en så ulykkes basert næring er det spesielt viktig med faste ansettelser, der en kan bygge kompetanse og ha trygghet i sin stilling, fastslår Rindhølen.

Les mer om saken på FriFagbevegelse eller se videoopptak fra høringen her.