Politisk uttalelse vedtatt av forbundsstyret den 6. juni 2018.

Det er mange ungdommer som i disse dager går rundt i spenning og venter på en tilbakemelding om de har fått en skoleplass til høsten. I motsetning til flere andre yrkesfag har anleggsfagene gode søkertall, men det er opprettet for få skoleplasser. Det er mange som ikke har fått fullført ønsket utdanning. Det siste året er det bare halvparten av søkerne til anleggsteknikk som har fått sin første prioritet oppfylt.

Anleggsnæringen har gjennom mange år vært viktig for sysselsetningen over det ganske land. Spesielt ute i distriktene er mye ungdom blitt rekruttert til bransjen. Anleggsnæringen og offentlige byggherrer stiller nå strengere krav til at anleggsarbeid skal utføreres av arbeidstakere med formell utdanning, og at lærlinger skal inntas i prosjektene. Dette er bra med tanke på å gjøre den norske fagarbeideren i stand til å møte den teknologiske utviklingen i bransjen. Det å stille krav til kompetanse er også et godt virkemiddel for å bygge vern mot sosial dumping, og redusere farene for arbeidsulykker. Når kravet til formell kompetanse øker så er det en forutsetning at det følges opp med tilstrekkelig skoleplasser, ellers stenges ungdommen ute fra bransjen.

Samferdselssektoren står nå over for store investeringer de neste årene. I følge nasjonal transportplan skal det bygges for 1000 milliarder over en 12 års periode. Det er viktig at nasjonen og tar samfunnsansvar ved å opprette flere skoleplasser og at entreprenørene øker inntaket av lærlinger i bedrift, dette for å møte behovene i den fremtidige anleggsbransjen. Dette vil også være et nyttig virkemiddel for å øke sysselsetningen blandt de mange ungdommene under 30 år som i dag står utenfor arbeidslivet.

Norsk Arbeidsmandsforbund krever at fylkeskommuner prioriterer en større satsing på flere skoleplasser i anleggsfagene generelt, og at regjeringen finansierer flere landslinjeklasser.