I år fyller forbundet 125 år. Det føles stort å være en del av dette forbundet, som utrettelig har kjempet for arbeidsfolks rettigheter i 125 år.

Det var den 13. april 1895 at 12 vei- og jernbaneanleggsarbeidere gikk sammen for å stifte et landsomfattende forbund. De representerte vel 200 organiserte arbeidere ved fire jernbanearbeiderforeninger. Initiativtakeren var Olav Strøm, som hadde lang erfaring i faglig og politisk arbeid og var overbevist sosialist. 

Han ble som 29- åring den første formannen i forbundet – som fra starten tok navnet «Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund». År 1900 endret forbundet navn til Norsk Arbeidsmandsforbund og meldte samtidig forbundet inn i LO som ble stiftet året før.

Det er ikke uten grunn at Norsk Arbeidsmandsforbund blir kalt «alle forbunds mor». Forbundet har en lang og stolt historie med å organisere nye grupper arbeidstakere – som siden har blitt sterke nok til å danne sine egne forbund.

Vi skal huske at de rettigheter vi har i dag, som for eksempel fem ukers ferie og åtte timers arbeidsdag, ikke har kommet gratis.

Det har vært en lang og hard kamp, og kampen er ikke over. Den vil pågå så lenge arbeidsfolk er utsatt for urettferdig behandling. Nå ligger det på våre skuldre å føre videre den gode jobben våre forfedre startet.

Det er noe spesielt med å gå inn i et nytt år. Jeg har store forventinger og forhåpninger til hva året som kommer har å by på. Planlegging og forberedelser i forkant av tariffoppgjøret er godt i gang. For å stille sterkt i forhandlingene gjelder det å komme godt forberedt. Nå venter tariffkonferanse i februar, der vi skal diskutere hvilke krav vi skal stille til arbeidsgiverne og legge en slagplan. I år er det hovedoppgjør og det er på høy tid at arbeidsfolk får sin rettmessige del. Ingen maskin går uten fysisk kraft, heller ikke et samfunn. Vi er musklene som driver maskineriet og det skal synes i lommeboka!

I 2020 skal vi fortsette å fokusere på å verve nye medlemmer. At vi er mange som står sammen er en forutsetning for å sette makt bak de krav vi stiller til arbeidsgivere og politikere. Å være organisert i en fagforening koster penger. Men det koster fort mye mer å la være.

I land der fagforeningene står svakt, gjør arbeiderne det også.

Å være organisert i en fagforening betyr sikkerhet for den enkelte arbeidstaker, og at man bidrar til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle. Så snakk med dine kolleger rundt lunsjbordet og forklar viktigheten av å være organisert. Her kan alle bidra.

Vi skal også fortsette å jobbe hardt for å få på plass flere tillitsvalgte. Godt skolerte tillitsvalgte er vårt viktigste verktøy i kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Det å være tillitsvalgt kan være krevende. Tillitsvalgte håndterer lønnsforhandlinger, ulovlig overtid, nedbemanninger, omstillinger – både små og store utfordringer. Hver dag.

Det er med stolthet vi sier at dette er heltene i fagbevegelsen.

Anita Johansen,
Forbundsleder