This content has been archived. It may no longer be relevant

Regjeringen pålegges å vurdere flere konkrete endringer i arbeidsmiljøloven. Reglene for innleie kan bli strammet inn og nulltimerskontrakter kan bli forbudt.

Etter torsdagens møte i Stortingets arbeids- og sosialkomité  er det i realiteten flertall på Stortinget for en bestilling til regjeringen. I tide til at Stortinget kan fatte vedtak før sommeren må regjeringen ha vurdert en lang rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget fremmes av Ap. Det vil få støtte av KrF i salen samt subsidiær støtte fra SV og ventelig også Rødt. Sp har ikke avgjort om partiet vil stemme subsidiært for forslaget ennå.

– Vi ønsker å stramme inn adgangen til innleie av arbeidskraft, forby nulltimerskontrakter og skjerpe kravene til faste ansettelser, sier Arbeiderpartiets Arild Grande til NTB.

Les mer om saken på FriFagbevegelse