For femte året på rad vokste antallet LO-organiserte i fjor. Framgangen var på 5 787 medlemmer, og medlemstallet er nå oppe i 871 360.

Veksten i fjor var temmelig nøyaktig lik veksten i sysselsettingen, og LO er fortsatt større enn alle de andre fagorganisasjonene til sammen. Statistikken viser også at kvinneandelen blant de LO-organiserte fortsetter å øke. I 2009 var for første gang mer enn halvparten av de LO-organiserte kvinner. I 2010 kom kvinneandelen opp i 51,1 %.

Også blant de unge kunne LO i fjor notere økt oppslutning. Antall LO-organiserte under 30 år økte med nesten 3 000, og 115 779 LO-organiserte er nå i denne aldersgruppa.

Les mer om saken hos Frifagbevegelse