Sommer og hovedferien for de fleste av oss nærmer seg og mange lurer på hva de har krav på!
Klart du skal ha ferie – ferieloven sikrer deg som arbeidstaker årlig feriefritid og feriepenger!

Hvor mye ferie har jeg krav på?
– Du kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1.juni – 30.september. Tidspunktet skal avtales mellom
deg og arbeidsgiver.
– Er det tariffavtale på arbeidsplassen din, er du sikret minimum 5 uker ferie i løpet av året.
– Er det ikke tariffavtale på arbeidsplassen din, har du kun rett til 4 uker og èn feriedag.
– Du som arbeidstaker plikter å avvikle ferien hvert år!

Hva hvis jeg ble ansatt i ferieåret?
– Dersom du ble ansatt senest 30 september i ferieåret, har du rett til full feriefritid.
– Tiltrer du etter 30 september, har du kun rett på feriefritid på 6 virkedager.
– Du kan kun kreve ferie dersom full ferie ikke er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

Ferieavvikling og oppsigelse
– Oppsigelse vil ikke påvirke ferieavviklingen dersom det på forhånd er planlagt ferie i det aktuelle tidsrommet før oppsigelsen ble gitt. Ferien skal da avvikles som planlagt.
– En arbeidstaker har mulighet til å motsette seg at allerede planlagt ferie avvikles i oppsigelsestiden.
– Les mer om ferieavvikling og oppsigelse § 8 i ferieloven!

Ferieavvikling under sykdom
– Blir du helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Sykdom må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.
– Blir du helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at tilsvarende antall dager som sykdommen varte utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Sykdom må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Feriepenger
– Satsen for feriepenger er 10,2 % for de uten tariffavtale.
– For de som er omfattet av en tariffavtale er satsen 12 %.
– Du får ikke utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til det påfølgende året grunnet sykdom eller foreldrepermisjon. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger.
– Feriepenger utbetales siste vanlige arbeidsdag før ferien. Arbeidstaker kan allikevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferie.
– Deles ferien, skal også feriepengene fordeles.
– Dersom ferie er overført til påfølgende ferieår, utbetales feriepenger først når ferien tas ut. Altså neste år.

Lurer du på mer, kan du klikke deg HER for å komme til Ferieloven!