Foto: B. ThorvikNorsk Arbeidsmandsforbund har nå ferdigforhandlet alle overenskomster. De siste som kom på plass er Vaktmestere med Virke, Skianlegg med NHO Reiseliv, Renhold på land i egen regi med NHO, Renhold med Samfo og Vaktmestere med Samfo.  

Disse overenskomstene er nå ute på uravstemning hos medlemmene. Frist for medlemmene å avgi stemme er:

Overenskomst for Skianlegg –  NHO Reiseliv 2014 – 2016: 4. juli.

Overenskomst for Vaktmestere – Virke 2014 – 2016: 1. august.

Overenskomst for Vaktmestere –  Samfo 2014 – 2016: 1. august.

Overenskomst for Renhold – Samfo 2014 – 2016: 1. august.

Overenskomst for Renhold på land i egen regi – NHO 2014 – 2016: 1. august.

Her finner du alle protokollene til de gjeldende overnskomster:

Skianlegg NHO Reiseliv 2014

Vaktmester Virke 2014

Vaktmester Samfo 2014

Renhold Samfo 2014

Renhold på land i egen regi NHO 2014