renvasket_png%20(500x323)Renvasket.no er en kampanje som skal få flere privatpersoner til å benytte offentlig godkjente renholdsvirksomheter, og gi informasjon om hvordan renholdsbedrifter skal søke om godkjenning. Hensikten er å bekjempe den useriøse delen av renholdsbransjen. Kampanjen er et samarbeid mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO Service, Virke, Parat, KS, Spekter og Arbeidstilsynet.

Over 250.000 nordmenn får hjelp til julevasken av en vaskehjelp. Minst halvparten betaler svart. I dag starter en kampanje som skal bidra til å redusere problemet.

 

– Altfor få tenker på at de frarøver renholdere grunnleggende rettigheter i arbeidslivet når de legger hundrelappene på kjøkkenbenken, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen (bildet).

Svart vaskehjelp gir ren stue, men er langt fra stuerent.

Du tenker kanskje at vaskehjelpen får mer penger hvis du betaler svart, eller at vaskehjelpen ellers hadde vært helt uten jobb? Sannheten er at du frarøver vaskehjelpen viktige rettigheter og et sikkerhetsnett som du selv tar for gitt.

Nå kjemper både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter sammen om en hvit jul. De jobber for at flere skal benytte lovlig vaskehjelp fra godkjente renholdsbedrifter i jula. Kampanjen «renvasket.no» er et av flere tiltak fra treparts bransjeprogram renhold for å bekjempe de useriøse delene av renholdsbransjen.

Ingen sykepenger eller permisjon
– Forestill deg at du aldri vet hvor lang arbeidsdagen skal bli, eller hvorvidt du har en jobb neste uke eller måned. Mange renholderes arbeidsforhold er under enhver kritikk, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Over 250 000 nordmenn får hjelp til julevasken av en vaskehjelp, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av treparts bransjeprogram renhold. Mange vaskehjelper som blir betalt svart får for eksempel verken den minstelønnen de ville hatt krav på som ansatt i en renholdsbedrift, eller ferien eller feriepengene de har krav på. De har ikke rett på sykepenger, og kan gå glipp av permisjon i forbindelse med fødsel eller syke barn.

118 kroner i timen
Ifølge NHO Service vaskes det årlig for 2 milliarder kroner av ikke-godkjente renholdsbedrifter. En undersøkelse fra Skatteetaten har tidligere vist at rundt halvparten av dem som har vaskehjelp betaler svart.

En Fafo-rapport fra 2011 viser at polske renholdere som jobbet privat hadde en gjennomsnittlig timelønn på 118 kroner timen – langt under minstelønnen som da var på 156 kroner (nå 164 kroner). Bare 20 prosent hadde skriftlig kontrakt.

Se etter renholdskortet
Kjøperen må være bevisst på sitt ansvar.
– Hvis renholderen bærer et renholdskort fra Arbeidstilsynet synlig, betyr det at personen er ansatt i en godkjent renholdsbedrift. Da skal renholderen ha forsvarlige arbeidsforhold, arbeidskontrakt og tarifflønn. Hvis du istedenfor velger en renholder fra en ikke-godkjent bedrift, gir du din velsignelse til den delen av bransjen som er preget av uverdige arbeidsforhold, få rettigheter og useriøse bakmenn, sier Svendsen.

Renvasket.no
Kampanjens nettside «renvasket.no» inneholder informasjon til både kjøpere og selgere av svarte renholdstjenester. Der kan de lese hvordan de går fram for å enten kjøpe eller tilby godkjente renholdstjenester. Nettsiden er på norsk, engelsk, polsk, litauisk og rumensk.

Slik vet du at renholdstjenesten er godkjent:
Du finner alle godkjente tilbydere i renholdsregisteret. Søk i renholdsregisteret her
Renholderen har renholdskort fra Arbeidstilsynet. Les mer om renholdskortet her

Renvasket.no er en kampanje som skal få flere privatpersoner til å benytte offentlig godkjente renholdsvirksomheter, og gi informasjon om hvordan renholdsbedrifter skal søke om godkjenning. Hensikten er å bekjempe den useriøse delen av renholdsbransjen. Kampanjen er et samarbeid mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO Service, Virke, Parat, KS, Spekter og Arbeidstilsynet.