Pensjonistmedlem

Svar på spørsmål om medlemskap for pensjonister

Hvem kan få AFP?

AFP er AvtaleFestet Pensjon. Navnet forteller at det det bare er ansatte som er omfattet av en tariffavtale som kan få AFP.

AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Arbeidstakere som slutte å jobbe før fylte 62 år, vil ikke kunne få AFP.

Du må oppfylle alle gjeldende vilkår for å få rett til AFP. Blant annet må du være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår. Legg merke til at vilkårene i hovedsak knytter seg til din 62-årsdag, og til de siste tre årene før uttaksdato. Du kan lese om vilkårene for privat sektor her. Det finnes egne ordninger for statlige og kommunale områder.

12. august 2016|

Må jeg betale for forsikringer?

Med i pensjonistkontingenten følger kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring og fritid ulykkesforsikring. I tillegg følger obligatorisk Help advokatforsikring – som også pensjonister må betale med kr. 62,- pr. måned.

12. august 2016|

Hva er kontingenten for pensjonister?

Kontingenten for pensjonister er kr. 135,- pr. måned. I tillegg følger kr. 62,- pr. måned for Help advokatforsikring. Med i kontingenten følger kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring og fritid ulykkesforsikring.

12. august 2016|