Forsikringer som medlem

Det følger forsikringer med medlemsskapet i Norsk Arbeidmandsforbund. Hva innebærer det, hva koster det og hvilke forsikringer kan medlemmer tegne i tillegg?

Yrkesskade, hva gjør jeg?

Ved skader/sykdom som følge av jobben må du ta kontakt med lege, fortrinnsvis bedriftshelsetjenesten. Hvis du har pådratt deg en yrkesskade eller yrkessykdom, er det videre viktig at du tar kontakt med tillitsvalgte og Arbeidsmandsforbundet. Slike saker kan gi grunnlag for økonomisk kompensasjon som skal sikre deg mot et framtidig bortfall av inntekt som følge av skaden/sykdommen.

12. august 2016|

Hvor melder jeg skade?

Melding om skade med tilknytning til en av forsikringene du har gjennom medlemskapet skal gis til SpareBank 1s skadetelefon 02300. Du kan også ringe Medlemstelefon 815 32 600 (valg 1, deretter 2 for forsikring og 2 for melding av skade).

12. august 2016|

Hvilke forsikringer har jeg?

Alle ordinære medlemmer har kollektiv hjem, grunnforsikring og fritid ulykkesforsikring. De aller fleste har også Help advokat forsikring. I tillegg har en del medlemmer tegnet Arbeidsmandsforbundets gruppeforsikring.

Hvilke forsikringer du har framgår av koder på medlemskortet, les mer om dette på LOfavørs hjemmeside.

12. august 2016|