Alle tillegg som det blir trukket skatt av på lønnsslippen (skattbar inntekt) skal inngå i feriepengegrunnlaget.