Du kan kreve at feriepengene utbetales siste lønningsdag før ferien starter, men senest 1 uke før. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles etter feriens lengde. For månedslønte kan feriepengene utbetales i en bestemt måned, vanligvis i juni.