Du kan bli sagt opp på lik linje med andre arbeidstakere i bedriften, men ikke for å utøve vervet ditt som tillitsvalgt.

Tillitsvalgte innen tariffbedrifter har et utvidet oppsigelsesvern som gjelder for utøvelsen av vervet som organiserte arbeidstakeres representant. Som tillitsvalgt kan du ikke holdes personlig ansvarlig for utøvelsen av vervet, så lenge du følger tariffavtalens bestemmelser. I tillegg sier hovedavtalens at tillitsvalgtes spesielle funksjoner i bedriften skal tas med i betraktning ved nedbemanninger, permitteringer og andre innskrenkninger i arbeidsstokken.